พิจิตร-กศน.อำเภอทับคล้อจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยถวายพระพันปีหลวง

พิจิตร-กศน.อำเภอทับคล้อจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยถวายพระพันปีหลวง

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ได้
จัดโครงการรวมพลังจิตอาสา ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์


1.เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย
2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ได้รับเกียรติจาก ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิจิตร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว