พิษณุโลก- มทบ.39 มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา Army PR Center ณ โรงเรียนบ้านผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง

พิษณุโลก- มทบ.39 มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา Army PR Center ณ โรงเรียนบ้านผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 1000 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินกิจกรรม“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” – Army PR Center นำสิ่งของที่รับบริจาคจากกำลังพล อาทิ อุปกรณ์การเรียน, เสื้อผ้า – รองเท้า และหนังสือเพื่อการศึกษา จัดทำเป็นถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ชุด มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาท่าพล ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปเสริมสร้างทักษะการกีฬาที่มุ้งเน้นให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาและอาชีพต่อไป
#ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา
ArmyPRCenter
มณฑลทหารบกที่39
#ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม