เพชรบูรณ์- สุดชื่นมื่น มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี รุ่นที่2 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น

เพชรบูรณ์- สุดชื่นมื่น มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี รุ่นที่2 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี KULLADISWITTAYANUSORN WICHIANBURI SCHOOL ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารฯโรงเรียน ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในความสำเร็จทางการศึกษา


โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ นางวรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี กล่าวให้โอวาท และเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 คน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดี และแสนอบอุ่น


ทั้งนี้ กิจกรรมในช่วงเช้า ทางโรงเรียน ได้นำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ทั้ง 21 คน ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนรุ่นน้อง ทุกระดับชั้น เพื่อแสดงความยินดี และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างชื่นมื่น ซึ่งนับเป็นการ ส่งต่อ ความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นภาพแห่งความประทับใจ ได้เป็นอย่างดี


และในช่วงท้ายกิจกรรม ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี พร้อมด้วย นางวรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี และคณะผู้บริหารฯ ก็ได้มีการจัดพิธีบายศรี สู่ขวัญ ผูกข้อไม้ข้อมือ เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน ก็ต่างเป็นไปด้วยความอบอุ่น และชื่นมื่น

 

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม