(สุรินทร์)มณฑลทหารบกที่ 25 จัดพิธีสดุดีวีรกรรม และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก

(สุรินทร์)มณฑลทหารบกที่ 25 จัดพิธีสดุดีวีรกรรม และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก

 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีจัดงานวันทหารผ่านศึกประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน พิธีกล่าวคำสดุดีทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยให้ดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางพวงมาลา ต่ออนุสาวรีย์พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ภายในงานมี “ดอกป๊อปปี้” เป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก

ซึ่งในทางสากลแล้วถือว่า เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึงทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักยิ่ง จากนั้น พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบเกียรติบัตร พร้อมของรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึก ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนดูแลการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารกองหนุน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 5 ราย ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึกเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ ของทหารผ่านศึกที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ชาติเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ ให้คงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม