เดือน: กุมภาพันธ์ 2022

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีจับมือองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นำถุงยังชีพเดินทางไปมอบให้กับประชาชนทีประสบภัยน้ำท้วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นราธิวาส-นายอำเภอสุไ...

ข่าวที่น่าติดตาม