อุทัยธานี- ครูแต่ชุดหลอกเด็กทายคนไหนผอ. โรงเรียน หลังจัดย้อนหลังวันเด็กมี สไปร์เดอร์แมน กับตันอเมริกา ยองฮีร่วมงานสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ พร้อมมอบทุน แจกของขวัญ

อุทัยธานี- ครูแต่ชุดหลอกเด็กทายคนไหนผอ. โรงเรียน หลังจัดย้อนหลังวันเด็กมี สไปร์เดอร์แมน กับตันอเมริกา ยองฮีร่วมงานสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ พร้อมมอบทุน แจกของขวัญ

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประปี 2565 ขึ้น เพื่อย้อนหลังให้ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมาระบาดอีกครั้ง ทางโรงเรียนจึงเลื่อนจัดงานในวันที่ 8 มกราคม 2565 มาเป็นวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 แทน

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ การแสดงของเด็ก ๆ การตอบคำถาม โดยจำเพราะ คำขวัญของนายกรัฐมนตรี รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม การเล่นเกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมกับได้มีการมอบทุนการศึกษาโดยภายในงานได้มีนางสาวลักขนา ขุนพานิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา แต่งตัว ชุดสีแดง(ผู้คุม) มาเปิดงาน แต่งตัวชุดยองฮี โดยคุณครูนางสาวนุชสรา เพ็ชรดี แต่งตัวชุดกัปตันอเมริกา โดยคุณครูนางสาวกนกวรรรณ วิทยกิจ และแต่งตัวชุดสไปร์เดอร์แมน โดยครูพีระพัฒน์ กสิวิทย์

ในระหว่างที่ผู้ประกาศให้ผู้อำนวยการมากล่าวเปิดงานวันเด็ก โดยคุณครูทั้ง 5 คนได้แต่งชุดเดินออกมา สร้างความงง ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งให้เด็กทายว่าทั้ง 5 คน นั้นใครคือผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเด็กนั้นจำไม่ได้ จนถึงคนสุดท้าย สร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก พร้อมกับได้มอบของขวัญ ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่ อนุบาล 2 – ชั้นประถม 6 จำนวน 330 คน สร้างความสนุกสานให้กับเด็ก ๆ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา โดยมีผู้ปกครองมาร่วมงาน พร้อมกับได้นำอาหารต่าง ๆ มาเลี้ยงเด็กนักเรียนในวันเด็กประจำปี 2565
โดยทางโรงเรียนได้ป้องกันการแพร่บาด สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ แมสปิดจมูกทุกคนก่อนเข้างาน

ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน 0987817019

ข่าวที่น่าติดตาม