จ.จันทบุรีเปิดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี ประจำปี2565

จ.จันทบุรีเปิดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี ประจำปี2565

 

วันนี้ (4 ก.พ.65 ) ณ บริเวณ ถนนศรีจันท์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ASEAN Gems Central market@chantaburi โดยมีการแสดง 3 เชื้อชาติ ได้แก่ ญวน จีน และ ไทย พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมการจัดแสดงพลอยชนิดต่างๆ เยี่ยมชมการสาธิตการทำพลอยประกอบด้วยการโกรน แต่งเจียระไน และการขึ้นตัวเรือนพลอย ต่อมาในช่วงบ่าย ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี” International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ ไฮไลต์ในพิธีเปิด ได้แก่

การแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีและเครื่องประดับที่ออกแบบและผลิตโดยฝีมือผู้ประกอบการชาวจันทบุรี ภายใต้แนวคิด GO TOGETHER : Chanthaburi City of Gems เปิดโลกอัญมณี…วิถีเสน่ห์เมืองจันท์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับตลาดพลอยจันท์สู่ตลาดพลอยมาตรฐานและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อยกระดับตลาดพลอยจันท์สู่ตลาดพลอยมาตรฐานส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ภายในงานประกอบด้วย จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติมากกว่า 300 คูหา

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม