จันทบุรี-คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านคลองพูล อ.เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านคลองพูล อ.เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

 

วันนี้ ( 4 ก.พ.65 ) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองพูล อ.เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นางขนิษฐา บุญราช กรรมการมูลนิธิฯ และที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมด้วยนายคำรณ ไชยศิริ กรรมการและเลขาฯ นำคณะกรรมการ ผู้แทนชมรมผู้บริหารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สาขาภาคกลางและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองพูล อ.เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยนายนิเวศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์ อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค์ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา เพื่อพัฒนาสถานีอนามัยให้มีความเป็นเลิศ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่า ที่ผ่านมาแม้จะมีบุคลากรจำกัดและต้องทำงานกันอย่างหนัก แต่ก็มีผลการปฏิบัติงานอย่างน่าชื่นชมอีกทั้งมีเครือข่าย ความร่วมมือของ สอม.และชุมชน ชาวบ้านที่เข้มแข็ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม