สระบุรี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตรวจความพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์บริเวณทางหลวงตอนหนองเสือ-ปากคลอง 13

สระบุรี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตรวจความพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์บริเวณทางหลวงตอนหนองเสือ-ปากคลอง 13

 


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา15:00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลกุ่มหัก โดยมีนายธนสาร สิทธาภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี หมวดการทางหินกอง ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการซ่อมสร้างทางหลวงและพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข 3261ตอนคลอง 13 อำเภอหนองแค -หนองเสือ ระหว่างกิโลเมตรที่ 28+600ถึงกิโลเมตรที่ 32+600ระยะทาง 4 กิโลเมตรโดยปรับปรุงชั้นผิวทางด้วยแอสฟัลต์โดยวิธีpavement in -Recycling พร้อมด้วยงานเครื่องหมายจราจรให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาเพื่อส่งมอบงานเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งอุตสาหกรรมและการค้าและการสัญจรของพี่น้องประชาชนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน