นราธิวาส-ศอ.บต. ร่วมมอบข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม สร้างแรงจูงใจให้ชาวนราฯ ร่วมรับวัคซีนโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกัน

นราธิวาส-ศอ.บต. ร่วมมอบข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม สร้างแรงจูงใจให้ชาวนราฯ ร่วมรับวัคซีนโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกัน

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม ”คนนราฯ ใส่ใจ ร่วมใจ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่” โดยมีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมบูรณาการรณรงค์สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และในโอกาสนี้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมมอบข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม ให้กับจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสนำไปมอบให้แก่ประชาชน สร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีส่วนราชการ และภาคเอกชน ประชาชน เดินทางมาร่วมบริจาคข้าวสารรวมกว่า 80 หน่วยงาน จำนวนข้าวสารที่ได้รับบริจาค 23,720 กิโลกรัม ทั้งนี้หากผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบริจาคข้าวสาร เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้าน นาย วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า อำเภอรือเสาะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนครบ 70 % ทุกหมู่บ้าน จนสามารถเปิดเรียนon site ได้ 100 % แล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการฉีดวัคซีนในชุมชนให้ได้ 80 % และจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อให้ได้ยอดฉีดวัคซีนสูงสุดของจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19 สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม