24/07/2024

สระบุรี/วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดสระบุรี”

สระบุรี/วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดสระบุรี”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น .นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีฯมีดร. วิภา สายรัตน์ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน มีผู้กำกับลูกเสือ สามัญ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จิตอาสาพระราชทานและลูกเสือในสถานศึกษาจำนวน 36 แห่ง มีลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธีจำนวน 315 ราย

   

เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้กำหนดให้ลูกเสือเนตรนารีทั่วราชอาณาจักรจัดพิธีทบทวนสวนสนามและปฏิญาณตนของลูกเสือและเนตรนารีทุกหมู่เหล่าประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่งชาติ
โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของเราลูกเสือเนตรนารีทุ่งหมู่เหล่าของจังหวัดสระบุรีขึ้น ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

   

/ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม