25/07/2024

สุราษฎร์ธานี-จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

สุราษฎร์ธานี-จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 

 

วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 67 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วม

 

สำหรับ วันที่ 1 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ฉะนั้นคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งการที่พระองค์ได้ทรงนำกิจการลูกเสือ มาเผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องด้วยมีพระราชประสงค์อันที่จะนำเอาวิชาการ และความรู้จากกระบวนการลูกเสือ มาฝึกอบรมเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความ ซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน เสียสละ มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ซึ่งนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา กิจการลูกเสือไทยได้แพร่หลายและเจริญก้าวหน้าตามลำดับ

   

โดยกิจกรรมวันนี้ คณะลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้พร้อมกันมาประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย อีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ.

 

สิทธิเณศ เห้งทับ สุราษฎร์ธานี ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม