14/07/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส ลงตรวจสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ น้ำตกสิรินธร บ้านบาลา

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส ลงตรวจสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ น้ำตกสิรินธร บ้านบาลา

 

   

วันนี้ 28 มิ.ย.67 ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของน้ำตกสิรินธร บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สำรวจความพร้อมของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำตกสิรินธร บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 2 แห่ง ให้เกิดความสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุด

   

สำหรับในวันที่ 1 ก.ค.67 นี้ จังหวัดนราธิวาสเตรียมการจัดพิธีซักซ้อมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 2 แห่ง ณ บ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านกูจำ หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และน้ำตกสิรินธร บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม