13/07/2024

สระบุรี/บรรยากาศคึกคัก ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดสระบุรี

สระบุรี/บรรยากาศคึกคัก ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดสระบุรี

 

วันนี้( 16 มิถุนายน 2567)ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้มีการจัดการสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทยอยเดินทางมารายงานตัวอย่างต่อเนื่อง และมีกรรมการประจำสถานที่เลือกคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเลือก เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสและเที่ยงธรรม มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี หน่วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนงานของสำนักงาน กกต.จังหวัด

โดยบรรยากาศพื้นที่บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สถานที่เลือก สว.ระดับจังหวัด ได้จัดกำลังทั้งตำรวจ อส. คอยดูแลความเรียบร้อยและทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดป้าย ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เข้า ไปภายในหอประชุม ซึ่งเป็นสถานที่เลือก สว. พร้อมกับกำหนดจุดถ่ายภาพให้กับสื่อมวลชน ส่วนประชาชนที่เข้ามาสังเกตการณ์ ทางผู้อำนวยการเลือก ได้ติดตั้ง กำหนดจุด “โทรทัศน์วงจรปิด” เชื่อมสัญญาณจากระบบการบันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกเพื่อความโปร่งใส และยุติธรรม ให้นั่งชมการลงคะแนน หลังจากกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา ปิดรับรายงานตัว ในเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดสระบุรีได้ประชุมจี้แจงวิธีการคัดเลือกและเริ่มดำเนินการคัดเลือก

 

ทั้งนี้นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยของจุดคัดเลือกสว. พร้อมพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความความเข้มงวด โปร่งใส และยุติธรรม
ด้านนายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า กกต.สระบุรี ได้เตรียมความพร้อมสถานที่เลือกระดับจังหวัดสระบุรี ทั้งเจ้าหน้าที่และวัสดุประจำหน่วยเลือก โดยได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการนับคะแนน และการวินิจฉัยบัตร ด้วยความละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอนตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

 

ซึ่งจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 245 คน จาก 20 กลุ่ม โดยกระบวนการการเลือกระดับจังหวัด มีขั้นตอนการเลือกสองรอบ คือ เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกัน และเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน หรือที่เรียกว่า เลือกไขว้ โดยกระบวนการเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันและเลือกไขว้ จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเลือกระดับจังหวัดแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก จัดส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศและประกาศรายชื่อให้ประชาชนรับทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ช่องทางร้องเรียน หรือการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการเลือก สว. 2567 สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ แอปพลิเคชัน “Smart Vote” Facebook, Fanpage “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ,Youtube “ECT Thailand”Tiktok “ect.thailand” และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการสมัครหรือการเลือก สว. ได้ที่แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” ช่องทางติดต่อ “สายด่วน กกต. 1444 และ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567”

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน ผู้สื่อข่าวสระบุรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม