13/07/2024

กระบี่ การเลือก สว.ระดับจังหวัด คึกคัก ผู้สมัครทั้ง 20 สาขาอาชีพ ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่เช้า เจ้าหน้าที่เรียกเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารตามระเบียบ

กระบี่ การเลือก สว.ระดับจังหวัด คึกคัก ผู้สมัครทั้ง 20 สาขาอาชีพ ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่เช้า เจ้าหน้าที่เรียกเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารตามระเบียบ

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 ที่เดอะ แพลทตินัม ฮอลล์ กระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และประธานกรรมการระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการการเลือก สว.ระดับจังหวัด จ.กระบี่ พร้อมด้วยนายวิชาญ อนงค์ ผอ.กกต.กระบี่ นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ พ.ต.อ.ชาณุชาญ ชลสุวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.กระบี่ และคณะกรรมการระดับจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามการเลือก สว.ระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

สำหรับบรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัด จ.กระบี่ เจ้าหน้าที่เข้าเตรียมความพร้อมตั้งแต่เช้า ที่เดอะ แพลทตินัม ฮอลล์ กระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเลือก สว.ระดับจังหวัด จ.กระบี่
บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักผู้สมัครทั้ง 20 สาขาอาชีพ ทยอยเดินทางมาลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. หากมารายงานตัวไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ เจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารตามระเบียบ และภายในสถานที่เลือก สว.มีเฉพาะกรรมการ และผู้สมัครเท่านั้นที่เข้าไปอยู่ภายในได้ ห้ามบันทึกภาพ เว้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ และห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยทางกกต. กระบี่ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้สำหรับผู้ที่เข้าไปสังเกตการณ์และติดตามการเลือก สว.โดยติดตั้งจอทีวี และระบบทีวีวงจรปิด ไว้ด้านหน้า

 
สำหรับการเลือกสว. จังหวัดกระบี่นั้น มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอเพื่อดำเนินการเลือกในระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 216 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2567) หลังจากนั้น กลุ่มใดที่มีผู้มารายงานตัวเกินห้าคนให้จัดการลงคะแนนเพื่อเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันให้เหลือห้าคน แล้วจับสลากแบ่งสายเพื่อดำเนินการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดเพื่อไปเลือกระดับประเทศต่อไป

   

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดการเลือก ส.ว. ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรียบร้อยและในส่วนของผู้ที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของ กกต.อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ ในการเลือกระดับประเทศต่อไป…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรปล้อง รายงาน

 

ข่าวที่น่าติดตาม