12/07/2024

ปทุมธานี-พระวัดพระธรรมกายสอนเยาวชนญี่ปุ่นปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ที่เมืองชิบุคาวา

ปทุมธานี-พระวัดพระธรรมกายสอนเยาวชนญี่ปุ่นปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ที่เมืองชิบุคาวา
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ วัดพระธรรมกายคานากาว่า ร่วมกับ สมาคมพุทธรักษา จัดกิจกรรมสอนสมาธิเยาวชนญี่ปุ่น-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ หอประชุมประจำเมืองชิบุคาวา ประเทศญี่ปุ่น
โดย พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ เป็นประธานสงฆ์ในกิจกรรมสอนสมาธิเยาวชนญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ณ หอประชุมประจำเมือง จังหวัดชิบุคาวะ (Shibukawa City Hall) พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ร่วมกับคุณอรอุมา โมกิ และคุณมณีฉาย ภัทรนาวิก ผู้แทนสมาคมพุทธรักษา โดยมีเจ้าหน้าที่และเยาวชนชาวญี่ปุ่น ร่วมงานกว่า 35 คน
ภายในงาน พระครูปลัดสุเนตร ประธานสงฆ์ได้บรรยายธรรม เป็นภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ ความสำคัญของศีล 5 และนำนั่งสมาธิแบบสบาย ๆ ประมาณ 30 นาที (กิจกรรมครั้งแรก เริ่มต้นที่ 5 นาที แล้วขยายมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็น 30 นาทีในปัจจุบัน ) จากนั้น เจ้าหน้าที่และเยาวชน ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และเยาวชนรับมอบทุนการศึกษา ซึ่งสนับสนุนโดย คุณวรรณา จิรกิตติ และครอบครัว จากนั้น เป็นการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และจัดสหวาระวันเกิด สำหรับน้อง ๆ ที่เกิดในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้เหล่าเยาวชนชาวญี่ปุ่น ได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น โดยมีรำเซิงอีสานและรำวง รวมทั้งจินตลีลาประกอบดนตรีญี่ปุ่น และกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกสติ การกล้าแสดงออก และความเป็นผู้นำ เยาวชนทุกคนมีความสุข และสนุกสนานกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก และขอให้มาจัดกิจกรรมในทุก ๆ เดือนอีกด้วย
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวเพิ่มว่า กิจกรรมสาธารณกุศลดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและคณะสงฆ์ไทย เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง โดยอาราธนานิมนต์คณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ มาบรรยายธรรมและสอนสมาธิให้กับเยาวชน เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบในการปลูกฝังศีลธรรมเยาวชน แนะนำสมาธิ และหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุขของใจ ลดความกังวล คลายเครียด และการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขออนุโมทนาชื่นชม คุณวรรณา จิริกิตติ และครอบครัว ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน และขอสนับสนุนโครงการดี ๆ เช่นนี้ต่อไป

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม