19/07/2024

เชียงใหม่-โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้ารับการประเมิน OBECQA ประจำปีการศึกษา 2566

เชียงใหม่-โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้ารับการประเมิน OBECQA ประจำปีการศึกษา 2566

 

     

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้ารับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายพิพัฒพ์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     

ในการนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารการมัธยมศึกษา, สำนักติดตามและประเมินผลฯ, กพร.สพฐ. ร่วมเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม