21/07/2024

ลพบุรี เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ลพบุรี เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุม

 

โดยกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีสายการวิ่งทั้งหมด 10 สาย จากทั่วประเทศ โดยจังหวัดลพบุรี อยู่สาย 3 และ 4 ซึ่งสาย 3 และ 4 จะมาบรรจบกันที่จังหวัดขอนแก่น ส่งต่อ จังหวัดชัยภูมิ ส่งต่อมายังจังหวัดลพบุรี และส่งต่อไปยัง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ของจังหวัดลพบุรี จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2567 โดยในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 (วันแรก) ซึ่งเป็นวันรับธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 144 ผืน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ด่านกักสัตว์สัตว์ลพบุรี อำเภอลำสนธิ มายังที่ว่าการอำเภอลำสนธิ (เวที) ผ่าน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จนมาถึง พุทธสถานลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ อำเภอโคกสำโรง และมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จากนั้น ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 (วันที่สอง) ขบวนจะเคลื่อน ออกผ่านศาลากลางจังหวัดลพบุรี วงเวียนพระนารายณ์ ผ่านศาลพระกาฬ ปรางค์แขก มายังพระนารายณ์ราชนิเวศน์

 

โดยจะมีพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมมหรสพ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การแสดงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ และในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 (วันที่สาม) ขบวนจะออกจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผ่านอำเภอท่าวุ้ง และ ตั้งขบวนส่งธงตราสัญลักษณ์ฯ หน้าป้ายเทวาลัยพระพรหม จังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่งมอบต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าโครงการ “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จะมีจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดต่าง ๆ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการเดินวิ่งเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะแต่งกายเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา หรือเสื้อโทนสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม