19/07/2024

ลำพูน – มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้าง ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระนางจามเทวี เททองหล่อองค์รูปเหมือนพระนางจามเทวี และหล่อองค์กู่สถูปจำลองเจ้าพ่อกู่ช้าง

ลำพูน – มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้าง ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระนางจามเทวี เททองหล่อองค์รูปเหมือนพระนางจามเทวี และหล่อองค์กู่สถูปจำลองเจ้าพ่อกู่ช้าง

 

   

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทย, นายอนุพงษ์ วาวงษ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ภาคเอกชน คณะศรัทธาประชาชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระนางจามเทวี ประกอบพิธีเททองหล่อองค์รูปเหมือนพระนางจามเทวี เนื้อโลหะทองเหลือง สูง 220 เซนติเมตร ปางนั่งบัลลังค์ทรงเมือง และหล่อองค์กู่สถูปจำลองเจ้าพ่อกู่ช้าง ณ โบราณสถานกู่ช้างลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

   

จัดขึ้นโดยมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้าง ภายในงานมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นำคณะสงฆ์เข้าร่วมด้วย

สำหรับการจัดสร้างพระตำหนักทรงเมืองพระนางจามเทวี ดำเนินการจัดสร้าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ รวบรวมข้อมูลความเป็นมานับตั้งแต่พระนางจามเทวี เสด็จจากเมืองละโว้(จังหวัดลพบุรี)มาครองเมืองหริภุญชัย(จังหวัดลำพูน) ในพระตำหนักฯ จะประกอบด้วยองค์รูปเหมือนพระนางจามเทวี พระยามหันตยศ พระยาอนันตยศ รวมถึงกู่ หรือ สถูปจำลองเจ้าพ่อกู่ช้าง พระสนมมทั้งสององค์ และพระฤาษีทั้ง 5 ตน

  

ดำริอำนวยการสร้างโดย พระครูปัญญาธรรมวัฒน์(ครูบาอินทร) เจ้าอาสวัดวัดสันป่ายางหลวง, พระครูบาน้อย วัดดอยน้อย, นายชวลิต สุริยจันทร์ ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน และคณะกรรมการดำเนินงานฯ

ทั้งนี้ เมื่อหล่อองค์รูปเหมือนพระนางจามเทวีเสร็จแล้ว จะอัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ พระตำหนักทรงเมืองพระนางจามเทวี ที่กำลังจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานศึกษาประวัติศาสตร์ 1,400 ปี ควรค่าแก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมา ณ พื้นที่สำหรับสร้างพระตำหนักฯ สร้างอยู่ทางทิศใต้ ฝั่งตรงข้ามกู่ช้าง ปัจจุบันเป็นที่ลานกว้างปรับพื้นที่โล่ง

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม