19/07/2024

นราธิวาส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานดินฝังศพ แก่สมาชิกเอก วีรพล อับดุลลาลิม ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ

นราธิวาส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานดินฝังศพ แก่สมาชิกเอก วีรพล อับดุลลาลิม ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ

 

 

เวลา 10.00 น.วันนี้( 23 พ.ค.67) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพ สมาชิกเอก วีรพล อับดุลราลิม สังกัด ชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ (ชุด รปภ.ครู) อำเภอสุคิริน ณ กูโบร์มัสยิดนูรุลฮูดา หมู่ที่ 3 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิด ชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ (ชุด รปภ.ครู) ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ ริมถนนสาย 4266 หน้าสนามบอลชุมชนบ้านไอร์ยามู หมู่ที่ 2 ตำบลเกียร์ ออำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

 
โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตและญาติต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อครอบครัวเป็นล้นพ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม