19/07/2024

โรงพยาบาลตำรวจ นำทีมแพทย์ พยาบาล ตรวจสุขภาพฟรี ตามโครงการจิตอาสา “ตำรวจรักษ์ประชาชน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลตำรวจ นำทีมแพทย์ พยาบาล ตรวจสุขภาพฟรี ตามโครงการจิตอาสา “ตำรวจรักษ์ประชาชน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค.2567 ณ ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบขวัญกำลังใจแก่คณะเเพทย์ พยาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรี ตามโครงการจิตอาสา “ตำรวจรักษ์ประชาชน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ในการนี้ พล.ต.ต.สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า โครงการ “ตำรวจรักษ์ประชาชน” เป็นโครงการที่โรงพยาบาลตำรวจ ขานรับนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความรักความเข้าใจระหว่างตำรวจกับประชาชน
โดยในส่วนของ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า โครงการจิตอาสา “ตำรวจรักษ์ประชาชน” เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสานต่อในเรื่องของการดูเเลด้านสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจของข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน โดยมีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ เป็นกลุ่มงานหลักในการดำเนินงาน พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ทั้ง 28 กลุ่มงาน ลงพื้นที่นำอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยตรวจสุขภาพร่างกายฟรี อาทิ บริการฝังเข็มระงับปวด คัดกรองโรคไทรอยด์ ตรวจโรคไขมันพอกตับ ตรวจหมู่โลหิต
คัดกรองสุขภาพเพศสตรี คัดกรองโรคเบาหวานด้วย การเจาะเลือดปลายนิ้ว ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจดวงตา หูดีมีสุข คัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ให้การอบรมกู้ชีพพื้นฐานสำหรับประชาชน เป็นต้น หากพบภาวะเจ็บป่วย ทีมแพทย์จะให้คำแนะนำในการรักษาพยาบาล ถ้าอยู่ในภาวะฉุกเฉิน จะส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนทีมจิตอาสาบริการตัดผมฟรีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 100 ราย พร้อมได้รับเกียรติจากศิลปินผู้มีชื่อเสียง อาทิ คุณชรัส เฟื่องอารมณ์, คุณสุดา ชื่นบาน, คุณวินัย พันธุรักษ์, คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง และ คุณกัณพล ปรีดาปราโมช วงฟรุตตี้, และคุณหนู มิเตอร์ ในการมาขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะร่วมกับวงดนตรีจิตอาสา “PGH BAND” ของโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งภายในงานยังได้มีบริการแจกจ่ายเครื่องดื่มสมุนไพรและขนม อาหารว่าง (น้ำแข็งไส และไอศกรีม) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คุณอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษา รมว.พลังงาน อีกด้วย

โดยกิจกรรมวันนี้มี ตำรวจ ครอบครัวตำรวจ และประชาชน ให้ความสนใจ มารับบริการด้านสุขภาพ เป็นจำนวนมากถึง 400 ราย และมีผู้มารับบริการตัดผมฟรีจำนวน 42 ราย
ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจ, ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และประชาชน ที่มีความประสงค์ที่จะปรึกษา หรือเข้ารับการตรวจรักษา สามารถติดต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจในพื้นที่ของท่านทั่วประเทศ หรือติดต่อมายังโรงพยาบาลตำรวจ ผ่านช่องทาง facebook Fanpage รวมถึงช่องทางให้คำปรึกษาสุขภาพจิตความรุนแรงในครอบครัว ที่สายด่วน 081-932-0000 และ เพจ Depress We Care , Because We Care ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่น่าติดตาม