19/07/2024

“เชียงราย”ตม.เชียงรายตรวจเข้มด่านแม่สายสกัดกั้นการค้ามนุษย์และลักลอบขายแรงงานผิดกฎหมาย”

“เชียงราย”ตม.เชียงรายตรวจเข้มด่านแม่สายสกัดกั้นการค้ามนุษย์และลักลอบขายแรงงานผิดกฎหมาย”

 

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จำรัส รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย พ.ต.ท.ภัทรพงศ์ ชูชื่น สว.ตม.จว.เชียงราย โดย ร.ต.อ.จตุพล กัลยา ร.ต.อ.หญิงชยาภรณ์ วงษ์สุวรรณ์ รอง สว.ตม.จว.เชียงราย ได้คัดกรองบุคคลที่สุ่มเสี่ยงตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในช่วงวันที่13-19พฤษภาคม2567 ที่ผ่านมา

   

ตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมารวมและจากการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น1,167รายได้ปฎิเสธการเข้าเมืองไปแล้วทั้งสิ้น398ราย โดยจากการสอบถามกลุ่มบุคคลดังกล่าวส่วนใหญ่ แจ้งความประสงค์ จะเดินทางเข้าไปรับจ้างทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบปัจจัยยังชีพในการเดินทางพบว่าไม่มีปัจจัยยังชีพ จึงได้ปฎิเสธเข้าเมือง ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12(2) (3) และได้ทำการผลักดันกลับออกนอกราชอาณาจักรต่อไป

   

สันติ วงศ์สุนันท์/หัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม