19/07/2024

ลำปาง-ผจว.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร สว. อ.เมืองลำปาง และให้กำลังใจและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ลำปาง-ผจว.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร สว. อ.เมืองลำปาง และให้กำลังใจและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

   

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา อำเภอเมืองลำปาง และให้กำลังใจและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วย นายอำนาจ พัวตะนะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ปลัดอำเภอเมืองลำปาง / คณะกรรมการระดับอำเภอ ให้การต้อนรับและปฏิบัติงานการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

     

ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กำหนดให้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. การเลือกสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2567 เป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 13 จำนวน 200 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 โดยเป็นครั้งแรกที่มีการใช้วิธีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแบบใหม่ คือ เป็นการเลือกกันเองของประชาชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มต่างๆ จำนวน 20 กลุ่ม ใน 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
โดยในวันนี้ผู้สมัคร ได้ทยอยเดินทางมาสมัครกันเรื่อยๆตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม