21/07/2024

ชุมพร – ป.ป.ช.ภาค 8 ลงดาบชี้มูลความผิด  ร่วมแถลงผลงานปราบปรามการทุจริตภาคใต้ตอนบน

 

ชุมพร – ป.ป.ช.ภาค 8 ลงดาบชี้มูลความผิด  ร่วมแถลงผลงานปราบปรามการทุจริตภาคใต้ตอนบน

วันนี้ (30 เม.ย.67) เวลา 10.00 น. นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 8 พร้อมด้วย นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ,นายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ,น.ส. อำมร สภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ,นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ,น.ส. ศุภาลักษณ์ จิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา และ นายธนบูลย์ พร้อมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 8 ( 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน  ) ประจำเดือน เมษายน 2567 ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4

สำหรับการแถลงข่าวของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 8 (7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน) ครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ผลงานด้านปราบปรามทุจริต 2.สถิติผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และผลงานด้านการป้องกันการทุจริต   1. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (ผู้แถลง : นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8) – ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต (คดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล) จำนวน 2 เรื่อง – สถิติผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน – ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต 2. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้แถลง : นายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช) – สถิติผลงานด้านปราบปรามการทุจริต – สถิติผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน – ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต 3. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (ผู้แถลง :นางสาวอำมร สภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดกระบี) – ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต (คดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป) จำนวน 1 เรื่อง – สถิติผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน – ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต 4. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้แถลง : นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจัจังหวัดสุราษฎร์ธานี) – สถิติผลงานด้านปราบปรามการทุจริต- ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต  5. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แถลง : นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ภูเก็ต) – ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต (คดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล) จำนวน 1 เรื่อง: – สถิติผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน – ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต 6. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (ผู้แถลง : นางสาวศุภาลักษณ์ จิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดพังงา) – ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต (คดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล) จำนวน 1 เรื่อง – สถิติผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน – ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต 7. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง (ผู้แถลง : นายธนบูลย์ พร้อมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดระนอง) – สถิติผลงานด้านปราบปรามการทุจริต – สถิติผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน – ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต 8. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (ผู้แถลง : นายประกอบ มั่งคั่ง: ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร) – สถิติผลงานด้านปราบปรามการทุจริต – ผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน : คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชีมูลความผิดนักการเมืองท้องถั่น : กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ชจำนวน 3 ราย – ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน  0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม