20/07/2024

สุโขทัย-มท.4เปิดงาน OTOP ภูมิภาค ที่สุโขทัย ส่งเสริมสินค้าไทย

สุโขทัย-มท.4เปิดงาน OTOP ภูมิภาค ที่สุโขทัย ส่งเสริมสินค้าไทย

30 เมษายน 2567 บริเวณตลาดคลองถม สี่แยกกระชงค์ ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น/ชุมชนสู่ตลาดระดับภาค เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด

โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในการนี้ นายราชันย์ ซุนฮั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

สำหรับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ นครสวรรค์ กระบี่ และจังหวัดสุโขทัย โดยการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น จำนวน 319 บูท ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 รวม 7 วัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-5 ดาว จำนวน 281 บูท และ OTOP ชวนชิม 34 บูท

การสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้อง เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินจากการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย

ข่าวที่น่าติดตาม