ปทุมธานี วัดพระธรรมกายคานากาว่าจัดตักบาตรต้อนรับฤดูซากุระบาน และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ไทย

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายคานากาว่าจัดตักบาตรต้อนรับฤดูซากุระบาน และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ไทย
วันที่ 12 เมษายน 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยถึงชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีตักบาตรต้อนรับฤดูซากุระบาน และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ไทย ณ ริมแม่น้ำเมกุจิริ จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น
โดยวัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีตักบาตรพระต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ ทางกลางดอกซากุระบาน และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา โดยภายได้รับความเมตตาจาก พระครูวินัยธรบัญชา สุปติฏฺฐิโต เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายคานากาว่า มาเป็นเนื้อนาบุญ ภายในพิธีได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวท้องถิ่นมาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย โดยพิธีตักบาตรจัดขึ้น ณ ริมแม่น้ำเมกุจิริ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนใบไม้ผลิ ดอกซากุระบานสะพรั่ง เป็นภาพบรรยากาศการตักบาตรที่สวยงาน และปลื้มปีติแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับวัดพระธรรมกายคานากาว่า ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2547 ในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มแรก มีพระภิกษุสงฆ์เดินทางมาจำพรรษาเพียง 2 รูป มีชาวพุทธไทย และชาวญี่ปุ่น ร่วมกิจกรรมตามวันสำคัญทางพุทธศาสนาและจัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมงานบุญที่วัดมากขึ้น ปัจจุบันทางวัดมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา 5 รูป และมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ บุญพิธีตักบาตร , ถวายสังฆทาน , บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม , พิธีปุพพเปตพลี , การแสดงธรรม , การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ , กิจกรรมพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์แรกของเดือน , การทอดกฐิน , การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน , งานประเพณีเวียนประทักษิณในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมงานวันสำคัญของชาติ เช่น งานสงกรานต์

ข่าวที่น่าติดตาม