บิ๊กทินมอบ5หน่วยงานหลักของกลาโหมบริการประชาชน เพิ่มแพทย์ทหาร และช่างขนส่งสนับสนุน ก.สธ ก.คค และเพิ่มจุดพักรถในเขตทหารเข้าได้กว่า 200 จุดทั่วประเทศ

บิ๊กทินมอบ5หน่วยงานหลักของกลาโหมบริการประชาชน เพิ่มแพทย์ทหาร และช่างขนส่งสนับสนุน ก.สธ ก.คค และเพิ่มจุดพักรถในเขตทหารเข้าได้กว่า 200 จุดทั่วประเทศ

 

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่าดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศโดย สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมได้เตรียมการบริการทางการแพทย์พร้อมตั้งจุดบริการพักรถ อำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ ไว้มากถึง 204จุด อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดำเนินการถึง 38 จุดโดยมอบหมายให้หน่วยที่มีโรงพยาบาลให้สแตนด์บายทางการแพทย์พร้อมทั้งมอบให้ฝ่ายช่างทหารขนส่ง เตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจซ่อมยานพาหนะในจุด ต่างๆทั่วประเทศ


นายจิรายุกล่าวต่อไปว่าส่วนกองทัพบก ซึ่งมีกองทัพภาคต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศได้ตั้งจุดบริการทางการแพทย์ของแพทย์ทหารอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งตั้งจุดรับแจ้งเหตุต่างๆ และให้บริการซ่อมยานพาหนะและจุดพักรถซึ่งมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้บริการกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ 76 จุด ส่วนทางด้านกองทัพเรือได้ให้บริการตามแนวถนนชายฝั่งทะเลไทย ที่กองทัพเรือรับผิดชอบโดยเฉพาะ ภาคตะวันออกที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากตลอดพื้นที่รับผิดชอบถนนเลียบชายฝั่งทะเลตั้งแต่ภาคตะวันออก ไปถึงภาคใต้

ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย จำนวน 74จุด ส่วนทางด้านของกองทัพอากาศได้เตรียมจุดให้บริการทั้งกิจกรรมสันทนาการการบริการตรวจซ่อมยานพาหนะและจุดพักรถในพื้นที่ของกองทัพอากาศทั่วประเทศจำนวน 13 จุดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน โดยเป็นการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชน เดินทางไปและกลับด้วยความปลอดภัยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดร.สุทิน คลังแสง ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดพักและให้บริการ ของกระทรวงกลาโหมช่วงเทศกาลดังกล่าว

ข่าวที่น่าติดตาม