นครนายก – คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายปริญญา สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการระบบสุขภาพ แด่พระราชสิทธิวราจารย์ (เจ้าคุณอุดม สุทธฺสีโล)

นครนายก – คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายปริญญา สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการระบบสุขภาพ แด่พระราชสิทธิวราจารย์ (เจ้าคุณอุดม สุทธฺสีโล)

ที่วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รองศาสตาจารย์ดอกเตอร์ สมบัติ คชสิทธิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายปริญญา สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการระบบสุขภาพ แด่พระราชสิทธิวราจารย์ (เจ้าคุณอุดม สุทธฺสีโล) พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายอำเภอองครักษ์ นายกอบต.บางปลากด กำนันตำบลบางปลากด ศิษยานุศิษย์ ท่านผู้มีเกียรติ คณะผู้ศรัทธาและประชาชนตำบลบางปลากด

ได้ร่วมในพิธีถวายปริญญา สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ถวายแด่ พระราชสิทธิวราจารย์ (เจ้าคุณอุดม สุทธฺสีโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช โดยในพิธี ประธานฯ ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รองศาสตาจารย์ดอกเตอร์ สมบัติ คชสิทธิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวประวัติความเป็นมาของคณะ และมหาวิทยาลัย พร้อมกล่าวประวัติเชิดชูเกียรติพระราชสิทธิวราจารย์ (เจ้าคุณอุดม สุทธฺสีโล)

พร้อมเข้ากราบสักการะถวายพานธูปเทียนแพ ถวายปริญญาบัตร ถวายพานชุดครุยวิทยฐานะ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นประธานฯและคณะได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม ถวายปัจจัย และตาลปัตร ปริญญา พระราชสิทธิวราจารย์(เจ้าคุณอุดม สุทธสีโล)ได้กล่าวสัมโมทนียะคาถา เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมให้พรแก่คณะผู้บริหาร ศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือที่ร่วมในพิธีฯ โดยมีคณะศรัทธาบุญ ศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือเข้าร่วมถวายมุทิตาสักการะกันเป็นจำนวนมาก ในบรรยากาศที่อบอุ่น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม