ปทุมธานี มาที่เดียวคุ้ม นายกแจ๊สเปิดงานเช็คอินที่เดียวกินเที่ยวทั้งปทุมฯ

ปทุมธานี มาที่เดียวคุ้ม นายกแจ๊สเปิดงานเช็คอินที่เดียวกินเที่ยวทั้งปทุมฯ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี “เช็คอินที่เดียว กินเที่ยวทั้งปทุมฯ” ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต


บรรยากาศพิธีเปิดมี นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี , นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร , นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี , นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ภายในงานนำอาหารชวนชิม ทั้งอาหารดั้งเดิมของชนชาติไทย อาหารพื้นบ้าน มอญ อิสลาม อาหารพื้นบ้าน ของหวานและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานี อาทิ ข้าวแช่มอญเมืองปทุมธานี ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด ข้าวยำสมุนไพร วุ้นดอกบัว เมี่ยงคำดอกบัว ข้าวเกรียบมอญโบราณ ทอดมันหน่อกะลา ข้าวเกรียบกองถ่าย ปลาดุกแดดเดียว ขนมเบื้อง รวมกว่า 30 ร้าน มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจได้เลือกช็อป ชิมตามใจชอบในที่เดียว รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดปทุมธานีอย่างเป็นรูปธรรม สร้างการกระจายรายได้ลงไปสู่ระดับท้องถิ่น


นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดปทุมธานีได้อนุมติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกี่พาจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งยกระดับมาตรฐาน อาหารไทยจากระดับชุมชนของจังหวัดปทุมธานีสู่นักท่องเที่ยวซาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดปทุมธานี


พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีศักยภาพและความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีการผสมผสานทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร แหล่งพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่เรียบง่าย ตลอดจนมีประเพณี วัฒนธรรม และอาหารการกินที่ผสมผสาน เป็นเอกลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์ และจากคำขวัญของจังหวัดปทุมธานีที่กล่าวว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”

ซึ่งข้าวและบัว ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อคนรุ่นหลังนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และมีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยเป็นสินค้าและบริการที่มีโอกาสและศักยภาพสูง อันนำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรม และวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมกับการพัฒนากรรมวิธีการผลิตของภาคเกษตร โดยมุ่งเน้นประสบการณ์สัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอาหารเพื่อสุขภาพ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม