ปทุมธานี-เทศบาลนครรังสิตให้บริการเชิงรุกจัดกิจกรรมเทศบาลนครรังสิตเคลื่อนลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตชุมชน

ปทุมธานี-เทศบาลนครรังสิตให้บริการเชิงรุกจัดกิจกรรมเทศบาลนครรังสิตเคลื่อนลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตชุมชน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 1 ม.รัตนโกสินทร์ 200 รังสิต-ปทุมธานี 14 ซอย 11 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุทธานี เทศบาลนครรังสิตจัดพิธีเปิดโครงการให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมี ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน และมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

สำหรับโครงการให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 นี้จัดขึ้นโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต เพื่อให้บริการเชิงรุก แก่ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิต ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพของภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย สาขา ธัญบุรี การไฟฟ้า สาขารังสิต ไปรษณียไทย จำกัด ธนาคารออมสิน สาขารังสิต โรงพยาบาลธัญรักษ์ โรงพยาบาลบางประกอก 2 เมเจอร์ซินิเพล็ก บ.สินเชื่อไชโย บ.กรีนสปอร์ต(ไวตามิลล์) โรงเรียนสอนตัดผมคุณโจ โลตัส สินค้าธงฟ้า กลุ่มนวยแผนไทยเทศบาลนครรังสิต ใขไก่ราคาฟองละ 1 บาท จากตลาดพระรูป หมูเจ้ไหม กิโลละ 100 บาท

ฟรีก๋วยเตี๋ยวร่มขาว ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มาให้บริการแก่ประชาชนอย่าง ใกล้ชิด พร้อมทั้ง เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนสามารถนำมาปรับปรุง พัฒนา พร้อมแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนที่อยู่ในเขต และเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงความสามารถและมีพื้นที่ในการแสดงออกร่วมกัน


ด้าน ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของเทศบาลนครรังสิต ได้ตั้งมั่นในการให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวนครรังสิต อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับอนาคตของนครรังสิต ผมมองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการพัฒนาเมืองในระดับฐานราก ดั่งเช่นวิสัยทัศน์ “เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” เช่นการสานต่อโครงการที่ได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนานครรังสิตของเรา ตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนทุกท่าน

เพื่อให้ชาวนครรังสิต มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีกว่า ภายใต้การมีส่วนร่วมและกจรบูรณาการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวนครรังสิตทุกท่าน เพื่อสร้างนครรังสิตให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมโครงการให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนชาวนครรังสิต ได้รับการให้บริการที่เข้าถึงความต้องการ เป็นเทศบาลยุคใหม่ที่เข้าถึงประชาชนในทุกมิติ ดังเช่น แนวทางการพัฒนา “เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม