จันทบุรี-ตัวแทนชาวบ้าน 8 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเดินทางมารวมตัวและยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านจังหวัดให้แก้ไขปัญหาหลังได้รับความเดือดร้อน เรื่อง ประปา และ ถนน ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

จันทบุรี-ตัวแทนชาวบ้าน 8 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเดินทางมารวมตัวและยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านจังหวัดให้แก้ไขปัญหาหลังได้รับความเดือดร้อน เรื่อง ประปา และ ถนน ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

เช้าวันนี้ (1ก.ย.66) ที่หน้าศาลกลางจังหวัดจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนชาวบ้าน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กว่า 50 คน เดินทางมาชุมนุมประท้วง พร้อมชูป้ายข้อความ “ไม่มีน้ำประปาใช้” “เมืองไม่มีไฟแดง” “สองปีแล้ว” “ผู้ว่าช่วยด้วย” เป็นต้น โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายบุญธรรม เทพพิชัย ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ลงมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จากนั้นเชิญชาวบ้านทั้งหมดไปห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 เพื่อสรุปปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

// นาง เอื้อจิต หงวนเสงี่ยมผู้แทนชาวบ้าน กล่าวว่า ชาวบ้านที่เดินทางมาในวันนี้ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนในเรื่องระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา และถนน ทั้งนี้เนื่องจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ จำนวน 6 ครั้ง ที่ผ่านมาของของสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สภาเทศบาลไม่ผ่านการอนุมัติ ทั้งๆ ที่เป็นความเดือดร้อน และเรื่องที่ชาวบ้านต้องการ ตนเอง “จริงๆ แล้ว สท.จะต้องเป็นตัวแทนของประชาชน ในการสนองความต้องการที่เป็นไปได้ให้กับประชาชน แต่ที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการ ทำให้ปัญหาความเดือดร้อนตกอยู่กับประชาชน”


ทางด้าน ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุที่สภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ไม่สามารถผ่านความเห็นชอบเรื่องการพัฒนาระบบประปาได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าว ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ เป็นเจ้าของ และยังไม่ได้โอนมาให้เทศบาลเมืองท่าใหม่ จึงไม่สามารถใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ดำเนินการพัฒนาและขยายระบบประปาได้ ส่งผลให้สภาไม่ผ่านความเห็นชอบ นอกจากนี้ ในญัตติเดียวกัน มีการของเสนอของบประมาณปรับปรุงและซ่อมแซมถนนอีก 12 สาย จึงส่งผลให้โครงการทั้งหมด ตกลงไปด้วย ทั้งนี้เบื้องต้นทางจังหวัด จะตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน และเสนอให้ทางเทศบาลเมืองท่าใหม่ เสนอโครงการแยกเป็นญัตติๆไป

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม