ร้อยเอ็ด…วัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง) จัดงานฉลองสมโภช พัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ (จอ.ชพ.) และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 65 ปี 45 พรรษา พระครูวิริยธรรมคุณ (พระอาจารย์บุญโฮม ธมฺมจนฺโท)

ร้อยเอ็ด…วัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง) จัดงานฉลองสมโภช พัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ (จอ.ชพ.) และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 65 ปี 45 พรรษา พระครูวิริยธรรมคุณ (พระอาจารย์บุญโฮม ธมฺมจนฺโท)

วันนี้ (31 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ วัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง) ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานพิธีฉลองสมโภช พัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ (จอ.ชพ.) พระครูวิริยธรรมคุณ (บุญโฮม ธมฺมจนฺโท/วิลาจันทร์) และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 65 ปี 45 พรรษา ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระเถรานุเถระประกอบพิธี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอจังหาร ส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม

ทั้งนี้ ในโอกาสที่ พระครูวิริยธรรมคุณ หรือพระอาจารย์บุญโฮม ธมฺมจนฺโท ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะอำเภอ (ธ) ชั้นพิเศษ และครบรอบอายุวัฒนมงคล 65 ปี 45 พรรษา พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจกัน ถวายมุทิตาสักการะ ถวายเป็นสวัสดิมงคลให้ท่านมีกำลังใจในการประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา และเจริญงอกงามในสมณเพศ ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา และรักษาประเพณีท้องถิ่น เป็นพระนักพัฒนา อมรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจหลักธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนบังเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

นอกจากนี้ การจัดงานฉลองสมโภชในครั้งนี้ ยังถือเป็นการยกย่องพระสงฆ์ที่ควรยกย่อง เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ ที่พระครูวิริยธรรมคุณ ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยเเพร่หลักธรรมคำสอนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญให้รุ่งเรื่องสืบไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม