ศรชล.ภาค 1 ประสานงานส่งเรือ ต.269 ทรภ.1 รับลูกเรือหมดสติกลางทะเล

ศรชล.ภาค 1 ประสานงานส่งเรือ ต.269 ทรภ.1 รับลูกเรือหมดสติกลางทะเล


วันที่ 31 ส.ค.66 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี (ศรชล./ศคท.จว.ชบ) โดย น.อ.วรรณรักษ์ ัวัชรินทร์รัตน์ หน.ศคท.จว.ชบ. และ พ.จ.ต.วุฒิชัย วรสาร จนท.ธุรการ ศคท.จว.ชบ. ร่วมบูรณาการกับศูนย์ PIPO ชลบุรี, เรือ ต.269, ชุดแพทย์ จากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ ในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมง สุวิทย์การประมง 10 นายอุดร โพธิ์ชัย อายุ 61 ปี สัญชาติไทย มีอาการหมดสติลูกเรือช่วยปั้มหัวใจ

ที่บริเวณพิกัด แลตติจูต 12 องศา 12.34 ลิปดาเหนือ ลองติจูต 100 องศา 0.80 ลิปดาตะวันออก โดย ศรชล.ภาค 1 ได้สั่งการให้ เรือ ต.269 จากทัพเรือภาค 1 (ทรภ.1) นำเรือพร้อมชุดแพทย์ฉุกเฉินฯ ออกไปให้ความช่วยเหลือกลางทะเล นำผู้ป่วยกลับมาส่งที่ท่าเรือกลางอ่าว หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ (บก.กร.กลางอ่าว) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 16.00 น.
สภาพผู้ป่วยยังไม่มีชีพจร แพทย์ได้ช่วยปั้มหัวใจอยู่ตลอดเวลา โดยได้นำผู้ป่วยส่งต่อที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อทำการรักษาพยาบาลให้ความช่วยเหลือต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม