ตราด-คลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลคลองใหญ่และโรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ “ให้โลหิต ให้ชีวิต “ 1 คนให้ หลายคนรับ” สุขใจ ได้บุญ”

ตราด-คลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลคลองใหญ่และโรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ “ให้โลหิต ให้ชีวิต “ 1 คนให้ หลายคนรับ” สุขใจ ได้บุญ”

.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 08.30น. วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายวิจิตร พาพลงาม นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ สมาชิกกิ่งกาชาดคลองใหญ่ นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ประจำปี 2566” ซึ่งอําเภอคลองใหญ่ได้จัดร่วมกับโรงพยาบาลตราดจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา ทหาร ตํารวจ ตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการนี้ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิต นอกจากนี้โลหิตที่ได้รับบริจาค 1 ถุง ยังสามารถนำไปปั่นแยกส่วนประกอบต่าง ๆ อาทิ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ตรงความต้องการของผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตามหากประชาชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ ยังสามารถแสดงความจำนงร่วมบริจาคโลหิตโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด ได้ทุกวันในเวลาราชการ ในการร่วมบริจาคโลหิต จํานวน 110คน และบริจาคได้ จํานวน 63 คน ในการบริจาคในครั้งนี้ได้โลหิต จํานวนทั้งสิ้น 28,350 ซีซี

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม