นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีร่วมกิจกรรมแข่งขันตกปลาแบบบุฟเฟต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดทีตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีร่วมกิจกรรมแข่งขันตกปลาแบบบุฟเฟต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดทีตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก

นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดีผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ชัชวงษ์ ปลัดอำเภอ นายนรารักษ์ เขียวสด ประมงอำเภอ ร.ท.ศุภาวิชญ์ กันมา ผบ.ร้อย.ทพ 4810 นายอร่าม หะรอแม กำนัน ต.ริโก๋ ลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมแข่งขันตกปลาแบบบุฟเฟต์ FISHING TOURNAMENT

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก โดยมีประชาชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่มาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ณ บ่อตกปลา BANGMEEN หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม