ชัยภูมิ-เดินหน้าเพิ่มศักยภาพเปิดพื้นที่พิเศษเสริมฐานรองรับการท่องเที่ยวไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้ต่อปีพุ่ง

ชัยภูมิ – เร่งช่วยฟื้นกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยซบเซา เปิดพื้นที่พิเศษสร้างฐานอาชีพสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนให้ยั่งยืนได้มากขึ้น –โกยเงินภาคการท่องเที่ยวแต่ละในพื้นที่เชื่อมการเปิดพื้นที่พิเศษโครงข่ายรองรับฐานการท่องเที่ยวในเมืองไทยทั่วประเทศให้มีศักยภาพได้มากขึ้น!

( 7 ส.ค.66 )นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมสำคัญของจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของ จ.เลย ในการจัดการท่องเที่ยวที่ สกายวอล์ค เชียงคาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน และที่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน ต่อไปที่ อ.ภูเรือ ไหว้พระที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ สถานที่ท่องเที่ยว ไฮตากแลนด์ ต.ลาดด่าง อ.ภูเรือ

ก่อนที่จะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำมาถอดบทเรียน เสนอแผนแนวทางช่วยกันในการเดินหน้าแผนโครงการพัฒนาการต่อยอดเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ จ.ชัยภูมิ

โดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ซึ่งในปัจจุบันทุกฝ่ายที่จะต้องเข้ามาช่วยกันโดยเฉพาะสื่อมวลชนในพื้นที่ทุกฝ่าย ได้มาเร่งช่วยกันฟื้นกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยซบเซามานานตั้งแต่ช่วงมีการเกิดการระบาด โควิด-19 มานานกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา เพื่อที่จะต้องเร่งช่วยกันในการเปิดพื้นที่พิเศษช่วยกันเข้ามาเสริมสร้างฐานอาชีพสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนให้ยั่งยืนให้มากขึ้น

ซึ่งหลังจากมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวที่ จ.เลย ครั้งนี้แล้ว ที่ถือว่าหากแทบรายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละปี ในส่วนของ จ.เลยสูงกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี และในส่วน จ.ชัยภูมิ ที่ถือว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็จริงแต่การที่จะมีพื้นที่พิเศษเข้ามารองรับการจับจ่าย ที่กินที่พักเพื่อที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรองรับถือว่ายังน้อย แทบจากหลายปีที่ผ่านมา จ.ชัยภูมิ มีรายได้ด้านการท่องเที่ยวยังน้อยหลัก 1,000 ล้านบาทต่อปี

หลังจากที่ จ.ชัยภูมิ ที่ได้ถอดบทเรียนด้านการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ที่จะสามารถนำมาต่อยอดได้ อย่างในเรื่องของ”สกายวอล์ค” ที่ จ.ชัยภูมิ มีพื้นที่สามารถที่จะทำในเปิดเป็นพื้นที่พิเศษในการเข้ามาช่วยดึงดูดส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มได้ ณ จุดทุ่งลุยลาย เชื่อมสถานที่ท่องเที่ยวในเขื่อนจุฬาภรณ์ ที่มีที่พักรองรับ และมีสถานที่สนามกอล์ฟ ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ ในเขต อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว ผ่านมาทาง จ.ขอนแก่น เพิ่มเติมได้

และในส่วนชนเผ่าโบราณ ที่ ของ จ.เลย มีชาวไทดำ ที่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน และในส่วนของ จ.ชัยภูมิ ก็มีชนเผ่ามอญโบราณ หรือชาวญัฮกุรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเช่นกัน ที่จะได้มีแนวทางที่จะเข้าไปช่วยเสริมในการที่จะต้องมีจุดรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่จะเป็นรูปแบบหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ชาวญัฮกุร ในพื้นที่เข้ามาช่วยเสริมให้กับนักท่องเที่ยวที่ในขณะนี้ ยังอยู่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสัมผัสทะเลหมอกชมทุ่งดอกกระเจียวบาน ที่ จ.ชัยภูมิ มีให้ชมแห่ง 2 แห่งในประเทศหรือมีให้ชมแห่งเดียวในโลกที่จะมีให้ชมหนึ่งปีมีครั้งเดียวในช่วงตลอด 3 เดือน ระหว่าง มิ.ย.-ส.ค. ในช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปี ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต และที่ เขตอุทยานแห่งชาติไทรทองอ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ที่หากแทบในปี 2566 ปีนี้ ผลจาการที่สื่อมวลชนในพื้นที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.ชัยภูมิ ถือว่าได้ผลดีมากขึ้นมาก ที่ในปี 2566 ปีนี้ จากเพียงช่วงเดือน ม.ค.- พ.ค.2566 ที่ผ่านมา ช่วง 5 เดือน จ.ชัยภูมิ ก็สามารถสร้างรายได้เข้า จ.ชัยภูมิ ภาคแห่งท่องเที่ยวต่างๆใน จ.ชัยภูมิ แล้วรวมกว่า 765 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหากสิ้นสุดปีนี้ จ.ชัยภูมิ จะมีศักยภาพด้านการสร้างรายได้เข้า จ.ชัยภูมิ ด้านการท่องเที่ยวได้อีกรวมทั้งปีอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไปได้ ซึ่งถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้วกว่า 19 % รวมทั้งเทศกาลท่องเที่ยวในจุดเดียวได้อีกไม่น้อยหลักอีกหลายสิบล้านบาทตามมาด้วย

ซึ่งจากนี้ไปในการที่ จ.ชัยภูมิ ที่ทุกฝ่ายจะต้องมีแผนช่วยกันในการเพิ่มศักยภาพรองรับด้านการท่องเที่ยวของ จ.ชัยภูมิ ที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพิเศษของการท่องเที่ยวที่สภาการท่องเที่ยวระดับโลกได้ไม่ยาก ที่จะต้องมีการการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในทุกด้านให้มีศักยภาพมากขึ้น ที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดปี มีครอบ 3 ฤดู เริ่มตั้งแต่ต้นปีก็มีงานประเพณีสืบสานงานประเพณีงานเจ้าพ่อพญาแล ประเพณีถวายช้างเจ้าเมืองคนแรกที่มีแห่งเดียวในโลก ต่อด้วยงานประเพณีแห่บายศรีใหญ่ยาวที่สุดในโลก งานประเพณีแข่งกีฬาโบราณตีคลีไฟที่ก็มีแห่งเดียวในโลก ประเพณ่แห่นาคโหดมีให้ชมหนึ่งเดียวในโลก แหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งมอหินขาวสุดยอดสโตนแฮนจ์เมืองไทย น้ำตกรีโมท ที่น้ำตกตาดโดตนที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยมีน้ำให้เล่นได้ตลาดปีที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ่างเก็บน้ำช่อระกาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ลาดเล่นน้ำคลายร้อนอีกจุดที่สวยงามไม่กัน ที่ป่าปรงพันปีจุดแดนแดนบนที่ราบสูงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเป็นจุดชมวิวสูงที่สุดของกลางเมือง จ.ชัยภูมิ แหล่งท่องเที่ยวกินปลาล่องแพในเขื่อนลำปะทาว ชมสวนทุเรียนโอโซน และทุเรียนขึ้นชื่อหลงพญาแล(ชัยภูมิ)

รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว(ทุ่งกะมัง) ที่ล่าสุดได้รับการให้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกแห่งอาเซียน ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งลุยลาย รวมทั้งสุดยอดทุ่งดอกกระเจียวบานหนึ่งเดียวในเมืองไทย”ที่ชาวต่างชาติขนานนามให้เป็นสุดยอด” “Tulip Thailand” รวมทั้งประเพณีแห่หน้ากากผีสุ่ม ที่ก็ไม่แพ้ประเพณีแห่ผีตาโขน ที่ จ.เลย ด้วยเช่นกัน///

ข่าวที่น่าติดตาม