ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

 


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลตรี หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2565 และหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 8 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่3 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ฝึกทหารใหม่ ซึ่งทหารใหม่ทุกนายได้รับการตรวจคัดกรองและกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ก่อนเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของกองทัพบก

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้ ให้โอวาทกับทหารใหม่ผ่านระบบ Zoom โดยกล่าวขอบคุณทหารใหม่ทุกนายที่ได้เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ตลอดจนชุดครูฝึกที่ได้ทำหน้าที่อบรมและฝึกสอนให้เป็นทหารใหม่ที่สมบูรณ์แบบ ขอให้ทหารใหม่อดทนกับการปรับสภาพจากพลเรือนเป็นทหารอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที่อาจจะเห็นถึงความยากลำบากและต้องใช้เวลา

แต่เมื่อฝึกจบแล้ว เมื่อเข้าไปทำงานแล้ว จะรู้สึกทันทีว่าจะมีระเบียบวินัย มีคุณค่า โดยเฉพาะการทำงานตามแนวชายแดนหรืองานบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ทหารใหม่จะเห็นคุณค่าของตัวเองที่สามารถช่วยเหลือคนได้
และถ้าทหารใหม่มีปัญหาใด ขอให้แจ้งครูฝึกและผู้บังคับบัญชา เพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้พบปะครอบครัวกำลังพลพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ครอบครัวชุดครูฝึกทหารใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่ 8 อีกด้วย
************************************


ภาพ/ข่าว พรพิพัฒน์ เพชรสังหาร
เดวิท โชคชัย รายงาน 092-5259-777