ลำพูน – ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มุ่งรับนโยบายจากรัฐบาล ร่วมกันหาแนวทางรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

จังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการวางมาตรการและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างเข้มข้น มุ่งรับนโยบายจากรัฐบาล เพื่อร่วมกันหาแนวทางรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้(11 มี.ค.65) ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (ศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน(ศบค.จ.ลพ) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน(ศบค.จ.ลพ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

สำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย การรายงานถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในภาครวมของโลก ประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดลำพูน รายงานการสำรวจความต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T – A ของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยครั้ง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากที่พักอาศัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อย่างสม่ำเสมอ ใช้ชุดตรวจหาเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) เมื่อทราบว่ามีความเสี่ยง และลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ เมื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ และลดโอกาสการรับเชื้อ พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง ครอบครัว

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม