ขอนแก่น – วิศวกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจับมือ วิศวกรรม ม.เชียงใหม่เปิดเวทีประชุมวิชาการ iEECON 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการ THE 2022 Internation Electrical Engineering Congress (iEECON 2022)

 


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ โรงแรมอวานี แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่นผศ. ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีรศ.ดร. อธิคม ฤกษ์บุตร นายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นประกอบไปด้วย อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ


รศ.ดร.กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการ การจัดงานการประชุมวิชาการ IEECON 2022 ได้เปิดเผยรายละเอียดการจัดงานว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับนานาชาติสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งรูปแบบ Online และ On-site มีนักวิจัยจากหลายประเทศ อาทิเช่น อิสราเอล ไนจีเรีย ไอร์แลนด์ แคนาดา อเมริกา มีบทความเข้าร่วมนำเสนอ ทั้งสิ้น 140 บทความ โดยหัวข้อนำเสนอเน้น ด้าน AI โครงข่ายสื่อสาร ระหว่างวันที่ 9- 11 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น และโรงแรมอวานี แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น


โดยความพร้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีคณาจารย์นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประกอบกับ ความมีเสน่ห์ของจังหวัดขอนแก่น ทั้งด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย ตลอดจน สถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และความหลากหลายของธุรกิจในพื้นที่ ทำให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก สร้างการกระจายรายได้ในพื้นที่ และจัดประชุมภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด.

 

ข่าวที่น่าติดตาม