ลำปาง-สมาคมแม่บ้าน​ ทบ. สาขา มทบ. 32 ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผ่านรายการ “รอบรั้วเมืองเขลางค์”

ลำปาง-สมาคมแม่บ้าน​ ทบ. สาขา มทบ. 32 ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผ่านรายการ “รอบรั้วเมืองเขลางค์”

 

เมื่อ 10 มี.ค.65 เวลา 14.00​ น. คุณลักขณา ชัยมงคล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่32 ได้มอบหมายให้คุณศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32
ให้สัมภาษณ์กับสมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง ในรายการ “รอบรั้วเมืองเขลางค์” ถึงเรื่อง วิสัยทัศน์ , นโยบายและความเป็นมาของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32 รวมถึงแผนงานและการดำเนิการของสมาคมฯ

ในการนี้ได้พูดคุยถึงภารกิจต่างๆ ของสมาคมฯ อาทิเช่น 6 โครงการหลักของสมาคมแม่บ้านฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้น และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการปันน้ำใจให้คู่สมรสทุพพลภาพ , โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน


โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย, โครงการบริหารสิ่งแวดล้อม และโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ ภายในหน่วยทหาร เพื่อดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของบุตรกำลังพลของหน่วยก่อนเข้าวัยเรียน โดยรับสมัครตั้งแต่อายุ 2 ปี บริบูรณ์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

พร้อมกันนี้ท่านรองประธานสมาคมฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้อง ประชาชน เข้ามาท่องเที่ยวในเขตทหารของหน่วย อาทิเช่น โครงการทหารพันธุ์ดี , พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารของหน่วยอีกด้วย และสำหรับการพูดคุยในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด


ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม