นราธิวาส-“ให้บ้านให้ความสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

นราธิวาส-“ให้บ้านให้ความสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

 

ณ บ้านเลขที่ 283/1 หมู่ 1 บ้านโต๊ะเด็งตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ส่งมอบบ้านตามโครงการ “ให้บ้าน ให้ความสุข ” เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้แก่ นางแมะเลาะ รอแม ซึ่งเป็นประชาชนที่มีฐานะยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ยากลำบาก แต่เป็นผู้ที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือสังคม เป็นคนดี จึงได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “ให้บ้าน ให้ความสุข”

ในการนี้ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ นางแมะเลาะ รอแม และครอบครัว โดยมี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ , กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนอยู่แล้วยิ่งลำบากเพิ่มขึ้น จึงมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนบ้านชำรุดทรุดโทรม และเป็นคนดีของสังคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ให้มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป

จึงได้คิดริเริ่มจะทำโครงการ”ให้บ้าน ให้ความสุข”โดยในครั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ” ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่…เพราะเรารู้ว่าคำว่า…ไม่มีนั้นมันเป็นอย่างไร ”

ด้าน นางสาว รอปียา บินเจ๊ะบือราเฮง บุตรสาว นางแมะเลาะ รอแม ประชาชนที่ได้รับบ้าน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับบ้านหลังนี้ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยสร้างและมอบบ้านหลังนี้ให้กับครอบครัว ขอบคุณมากๆค่ะ

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม