ปทุมธานี-นายอำเภอสามโคกเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

ปทุมธานี-นายอำเภอสามโคกเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
****************************

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคกเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนางวันเพ็ญ ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ สารวัตรกำนัน บ้านแพทย์ประจำตำบลบางกระบือและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือให้การต้อนรับ ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตอาสา ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ ๙ อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจให้เกิดผลสัมฤทธิ์สร้างความสำนึกรักหมู่บ้านชุมชนสร้างความรักความสามัคคีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนประชาชนเกิดความรักความสามัคคีเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและในชุมชน


สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลในตำบลบางกระบือที่มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในวันนี้
และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการท่านกล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม