ลำปาง – มทบ.32 รับมา ส่งต่อ ก่อเกิดงานราชการให้ลุล่วง

ลำปาง – มทบ.32 รับมา ส่งต่อ ก่อเกิดงานราชการให้ลุล่วง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 (1) มอบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ ผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด ที่กรุณามอบให้หน่วยเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญในนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ต้องปฏิบัติงาน 1 ใน 3 อันเป็นมาตรการและการป้องกันในพื้นที่หน่วยทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความปลอดภัยในสำนักงานและกำลังพลของหน่วยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้พิจารณามอบให้กับ 3 หน่วย ดังนี้


1. ศาลมณฑลทหารบกที่ 32
2.แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 32
3. แผนกประวัติและบำเหน็จบำนาญ มณฑลทหารบกที่ 32

ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้สนองนโยบายและมาตรการสำคัญของกองทัพบก จึงได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่บางส่วนปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ( WORK AT OFFICE) และมีเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติราชการต้องต่อเนื่องไม่กระทบต่อระบบงานและขับเคลื่อนต่อไปได้ และขอให้หน่วยที่ได้รับเครื่องใช้สำนักงานดังกล่าวนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการให้มากที่สุด และสมดังเจตนารมณ์ของผู้ให้ต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม