กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพช่วยผู้พิการสายตาลดค่าครองชีพผลกระทบโควิด

กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพช่วยผู้พิการสายตาลดค่าครองชีพผลกระทบโควิด

 


“วันเพ็ญ เศรษฐรักษา”ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จ.กาฬสินธุ์ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือกับผู้พิการและมีปัญหาทางด้านสายตา เพื่อแบ่งเบาภาระและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และช่วงข้าวของเครื่องใช้อาหารแพง


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บ้านพักส่วนตัวนางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ถนนสายอำเภอยางตลาด-ขอนแก่น นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวราพงษ์ เศรษฐรักษา นายก อบต.ยางตลาด นายฉลาด ณ ตะวัน นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จ.กาฬสินธุ์ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ยางตลาด 15 ตำบล ร่วมกันมอบถุงยังชีพ มีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินช่วยเหลือให้กับผู้พิการจำนวน 130 รายๆละ 500 บาท รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (สปบท.) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการและมีปัญหาทางด้านสายตาที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งแบ่งเบาภาระและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ในช่วงสิ่งของเครื่องใช้และราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น โดยกิจกรรมการมอบมีการตั้งจุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ในหลายพื้นที่ และส่งผลกระทบกับประชาชนหลากหลายอาชีพ รวมทั้งอาชีพสำหรับผู้พิการ ซึ่งทำให้การดำรงชีวิตลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา ซึ่งหลายคนนอกจากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่แล้ว ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ตนในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จ.กาฬสินธุ์ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ยางตลาด นำถุงยังชีพ ซึ่งมีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้ต่างๆ มอบให้กับผู้พิการทางสายตาในตำบลต่างๆจำนวน 130 ราย รวมทั้งยังได้มอบเงินสดให้อีกราย 500 บาทด้วย เพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต


นางวันเพ็ญ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการร่วมกันแสดงพลังให้เห็นว่าคนกาฬสินธุ์ไม่ทอดทิ้งกันมีอะไรก็แบ่งปันกัน โดยเฉพาะการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสายตาที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงยุคเศรษฐกิจปัจจุบันที่สิ่งของเครื่องใช้และราคาอาหารปรับราคาสูงแลแพงขึ้นด้วย
ด้านนายฉลาด ณ ตะวัน นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพให้กับผู้พิการที่ได้รับมอบในครั้งนี้ได้อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงยุคข้าวของเครื่องใช้แพงและช่วงโรคโควิดที่ยังแพร่ระบาดอยู่ เพราะทำให้ผู้พิการหลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งในนามตัวแทนผู้พิการขอขอคุณท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (สปบท.) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือในครั้งนี้

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม