กระบี่-อบจ.กระบี่จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรฝึกทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพ CPR ทางน้ำ

กระบี่-อบจ.กระบี่จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรฝึกทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพ CPR ทางน้ำ

 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรฝึกทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพ CPR ทางน้ำ โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหัวหน้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพ CPR ทางน้ำ จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครด้านการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำในจังหวัดกระบี่ จำนวน 30 คน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจัดรูปแบบการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเป็นการอบรมภาคทฤษฎี และช่วงที่สองเป็นการฝึกซ้อมปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและจำลองสถานการณ์เสมือนจริง

โดยการฝึกอบรมได้วิทยากรจากกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธินแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่และหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ว่าด้วยเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดและได้ประสานเจ้าหน้าที่กองสาสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจโครงการเชื้อไวรัส covid-19 ด้วยชุดตรวจ APK ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคน…


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม