เพชรบูรณ์ ทหารพัฒนา เยียวยาโควิด-19

เพชรบูรณ์ ทหารพัฒนา เยียวยาโควิด-19

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ พันเอก สุพัฒน์ กลิ่นชาติ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/จิตอาสา 904 และกำลังพลของหน่วย


เดินทางไปมอบน้ำดื่มสะอาด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 300 ขวด พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ ถุงมืออนามัย และขนมปัง ให้กับ นักเรียน,ครู รร.บ้านราหุล ในกรณีเกิด Cluster Covid เบื้องต้นมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 37 คน
ซึ่งใช้ โรงเรียน เปิดเป็น รพ.สนาม เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ตามที่ทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข (Eoc) ซึ่งสสอ.บึงสามพัน ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักเรียน, ครู บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล เป็นผู้รับมอบ

 

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม