ชุมพร – สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร   จัดงานเชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

ชุมพร – สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร   จัดงานเชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GKcfsxMh56U[/embedyt]

    เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร กำหนดจัดพิธีวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้ชื่องาน เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และเสียสละของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง โดยจัดพร้อมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต 27 เขต ทั่วประเทศ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.30น. พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44/ หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร มาเป็นประธานพิธี ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ พลเอกพรชัย  อินทนู  นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานสมาคม ชมรม มูลนิธิ เครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ  เวลา 09.30 น.ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาพุทธ ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร    พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ  ประธานฯมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรพร้อมกับกล่าวให้โอวาทแก่ทหารผ่านศึก และถ่ายรูปร่วมกัน

พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 / หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร เผย ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี  เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก ประจำปี2565 ในวันนี้ ต้องของแสดงความชื่นชมกับทหารผ่านศึกดีเด่น เครือข่ายทหารผ่านศึกดีเด่น ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณทุกท่าน และขอให้ภาคภูมิใจ ในการเป็นตัวแทนทหารผ่านศึก ที่มีความมานะอดทน และได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างสืบไปและ สำหรับทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ รับใช้ชาติด้วยความกล้าหาญ เสียสละยอมอุทิศ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราช และอธิปไตย ของชาตินั้น นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่ง และขอให้ทุกท่านรักษาเกียรติยศนี้ไว้ ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ชุมพร

ข่าวที่น่าติดตาม