พิษณุโลก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เทศบาลตำบลพลายชุมพล

พิษณุโลก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เทศบาลตำบลพลายชุมพล

 


วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล เทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เทศบาลตำบลพลายชุมพล โดยมี นายสมชาย สุขป้อม นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลพลายชุมพลในการต้อนรับ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 4 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ปีพศ 2508 ได้รับการถ่ายโอนมาสังกัดกับเทศบาลตำบลพลายชุมพล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จนเป็นที่มาของการขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ในโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณก่อสร้าง 40,623,200 บาท แหล่งงบประมาณ จากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 36,560,900 บาท และเทศบาลตำบลพลายชุมพลสมทบ จำนวน 4,062,300 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสุขภาพดี ซึ่งสำหรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสร็จแล้ว โดยมีสถานที่กว้างขวาง สะอาดเป็นระเบียบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมเครื่องมือทันสมัย มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้ พอเพียง และเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ พร้อมบริการเชิงรุกด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในการนี้เทศบาลตำบลพลายชุมพล มีเป้าหมายในการเปิดบริการ ด้านสาธารณสุขใหม่ 2 สาขา คือการแพทย์แผนไทย และ กายภาพบําบัด เป็นต้น

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม