พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลก (ข้างวัดท่ามะปราง) ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2565” โดยจัดกิจกรรมการรณรงค์เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน และการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ รับแจ้งเหตุอัคคีภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดรถยนต์สายตรวจออกปฏิบัติงานช่วยดูแลความปลอดภัยตามชุมชนทุกวันอีกด้วย

สำหรับการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รวมระยะเวลา 7 วัน จากข้อมูลที่ได้รับจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ พบว่า เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะกระทำพิธีกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา เช่น การเผากระดาษเงินกระดาษทองและการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุเกิดเพลิงลุกไหม้และลุกลามไปยังบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. และเจ้าหน้ารณรงค์เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน และการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อรับแจ้งเหตุอัคคีภัย และเหตุสาธารณภัยต่างๆ โดยติดต่อได้ที่สายด่วน 199 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 055-258000 ตลอด 24 ชั่วโมง และทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังดำเนินการจัดรถยนต์สายตรวจออกตรวจตราการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ตั้งแต่เวลา 21.00-23.00 น.ของทุกวันอีกด้วย

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม