มูกดาหาร -กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องใน”วันกองทัพไทย” ประจำปี 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 210

มูกดาหาร -กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องใน”วันกองทัพไทย” ประจำปี 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 210

 


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. พ.อ.วรพรต แก้ววิจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.210 ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 โดยมี พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ. 210 กำลังพล มทบ.210 , ร.3 พัน.3 , ส่วนราชการภาครัฐ, ภาคเอกชน, เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้า บก.มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

โดย ผบ.มทบ.210 ได้อ่านโอวาทผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนำกล่าวสดุดีวันกองทัพไทย พร้อมนำกำลังพลสวนสนาม และนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่เข้ารับราชการใหม่ กล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

สำหรับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นมรดกตกทอดถึงคนไทยในปัจจุบัน วันดังกล่าวจึงถูกกำหนดให้เป็นวันกองทัพไทย พร้อมจัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิต ธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติไทย โดยจัดพิธีภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
**************************************

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม